Stowarzyszenie mieści się w budynku
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP)
Ul. Jagiellońska 21, 44-153 Gliwice mapka
Adres e-mail: gliwice@go.art.pl

Spotkania w każdy wtorek o godzinie 16 pod budynkiem GCOP